3 March 2017 admin

5S – Kącik czystości

Narzędzie jakościowe jakim jest metoda 5S ma za zadanie tak zagospodarować powierzchnię pracy, aby wykorzystać jak największą jej ilość, zachowując jednocześnie ład i porządek.

Istotą tego jest wpojenie pracownikom odpowiednich nawyków, a także ułożenie narzędzi potrzebnych do prac w taki sposób, aby były one odpowiednio uporządkowane i zawsze „pod ręką”.

Drugi etap metody 5S jakim jest Systematyka, wymaga od pracownika nadania odpowiednim narzędziom ich własnych miejsc. Najlepsze efekty wprowadzenia Systematyki są widoczne dzięki zastosowaniu Visual Management – zarządzania wizualnego. Dzięki temu każda rzecz ma przypisane miejsce, pracownik za to posiada zmniejszone do minimum ryzyko wystąpienia pomyłki. Ponad to zmniejszeniu ulega czas, jaki pracownik poświęca na szukanie odpowiednich przedmiotów.

W tym kroku istotne jest także wyznaczenie poszczególnych obszarów, w których zostanie rozmieszczony sprzęt do wykonywania różnych zadań niezbędnych w pracy. Wydzielenie przestrzeni pozwoli usprawnić pracę, a także zapewni swobodę ruchów. Pewnym ułatwieniem dla pracownika jest stworzenie osobnego miejsca, kącika czystości. Dzięki kącikowi pracownik ma możliwość szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia niespodziewanego zabrudzenia w miejscu pracy, a także przygotowania miejsca pracy dla osób z kolejnej zmiany. Kącik czystości powinien być zlokalizowany w miejscu niezbyt odległym od stanowiska pracy, ponieważ jeżeli znajduje się on w innej części hali, wydłuża się czas na pobór przyrządów do sprzątania. Odpowiednim rozwiązaniem jest przygotowanie takiego miejsca za pomocą tablicy cieni. Ułatwia to odkładanie przyrządów na właściwe miejsce, a także ich wizualną ocenę – uszkodzenia lub brak.

Czystość na stanowisku pracy jest ważna, ponieważ brak kurzu, brudu oraz innych zanieczyszczeń prowadzi do wzrostu efektywności pracy. Każdy pracownik czuje się lepiej w czystym miejscu, a zadowolenie pracownika przekłada się na wyniki jego pracy. Doprowadzenie stanowiska pracy do czystości może być nie tylko stałym punktem harmonogramu, ale także można je wykonywać w czasie postoju, np. spowodowanym przez awarię maszyny.

Na rysunku został przedstawiony przykład odpowiedniego przygotowania kącika czystości z zastosowaniem tablicy cieni.

Usprawnienie pracy poprzez wprowadzenie kącika czystości przynosi korzyści. Przede wszystkim wykluczone zostaje marnotrawstwo czasu, ponieważ każdy przyrząd znajduje się nieopodal oraz ma określone miejsce. Stanowisko pracy jest stale uporządkowane, dlatego pracownik wykonuje swoje obowiązki sprawniej i wydajniej. Dzięki temu zwiększa się także kultura pracy, a także satysfakcja z jej wykonywania oraz podnosi się komfort – w uporządkowanym i czystym otoczeniu pracuje się lepiej.

Ponadto, zwiększa się bezpieczeństwo w obszarze wykonywania czynności pracowniczych. Niestety, jak każda metoda, tak i ta ma ograniczenia, wśród których można wymienić ograniczoną przestrzeń na hali produkcyjnej lub niewystarczające środki finansowe, np. na zakup odpowiedniego sprzętu sprzątającego.

, ,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI