System Kanban (PULL SYSTEM) jest samoregulującym się narzędziem sterowania produkcją. Jest on stymulowany przez zdarzenia występujące w procesie od zamówienia klienta podążając w górę strumienia wartości.

Efektywne i zorganizowane środowisko pracy może zapewnić firmom przewagę konkurencyjną i przekazywać pozytywną wiadomość zarówno dla pracowników jak i klientów. System 5S jest prosty i oczywisty, jednak wiele firm przeoczyło korzyści jakie mogą być uzyskane w ramach jego organizacji i implementacji. 5S jest skutecznym narzędziem, które kosztuje niewiele, ale może przynieść duże korzyści finansowe.

Efektywne i zorganizowane środowisko pracy może zapewnić firmom przewagę konkurencyjną i przekazywać pozytywną wiadomość zarówno dla pracowników jak i klientów. System 5S jest prosty i oczywisty, jednak wiele firm przeoczyło korzyści jakie mogą być uzyskane w ramach jego organizacji i implementacji. 5S jest skutecznym narzędziem, które kosztuje niewiele, ale może przynieść duże korzyści finansowe.

W biznesie mierzenie również przynosi korzyści. Jeżeli właścicieli firmy wie ile trwa przygotowanie produktu dla klienta, to może poinformować klienta na kiedy zamówienie będzie gotowe. Bez tej wiedzy musiałby zgadywać.

Usprawnienie pracy poprzez wprowadzenie kącika czystości przynosi korzyści. Przede wszystkim wykluczone zostaje marnotrawstwo czasu, ponieważ każdy przyrząd znajduje się nieopodal oraz ma określone miejsce. Stanowisko pracy jest stale uporządkowane, dlatego pracownik wykonuje swoje obowiązki sprawniej i wydajniej.

Ludzki umysł ma pewne cechy, z których warto korzystać, aby osiągnąć swoje cele. Jedną z nich jest postrzeganie wizualne. Cecha ta polega na tym, że o wiele szybciej i lepiej postrzegamy informację zaprezentowaną w formie graficznej niż jako duży blok tekstu.

Usprawnianie procesów można realizować w dwojaki sposób – można to robić chaotycznie, opierając się o przypuszczenia i domysły, a można zastosować się do reguł, które zostały opracowane przez doświadczone osoby w temacie. Oczywistym jest, że korzystanie z wiedzy osób, które często mają do czynienia z tematem, jest łatwiejsze i skuteczniejsze. Najważniejsze elementy działań Kaizen to, oficjalność zasad, zrozumienie, aktywność, szacunek, współpraca, otwartość i wiedza. Warto skorzystać z nich podczas kolejnych warsztatów Kaizen.

5S to system, który w przejrzysty sposób pozwala efektywnie zarządzać przestrzenią, w której wykonywana jest praca. Ta metodyka początkowo była wdrażana w firmach produkcyjnych, ale z czasem również firmy usługowe zaczęły czerpać korzyści z jej stosowania. Ostatecznie trzeba powiedzieć, że każda firma powinna stosować podejście 5S.

Lean Project Management

Rola PMO różni się zależnie od organizacji, w której funkcjonuje. Przyjmuje się, że rolą którą pełni jest m.in. nadzór nad stosowaniem przyjętych standardów, metodyk realizacji projektów, przewodzenie, wspieranie, szkolenie i zarządzanie wymianą wiedzy w projekcie i pomiędzy projektami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI