22 July 2016 admin

Certyfikowane Szkolenie Lean Six Sigma Yellow Belt

Kwiecień 2018

Katowice
Więcej informacji niebawem

Maj 2018

Katowice
Więcej informacji niebawem

 certyfikat_lean_partner__yellow_belt


leanpartnerlogosmall

Prestiżowy program certyfikacyjny

Wyróżniki

 • Indywidualny coaching.
 • Ekspercka kadra prowadząca.
 • Praktyczne podejście i wysoki poziom.
 • Przygotowanie do pracy w systemach Lean Manufacturing oraz Lean Office.
 • Dostępny po angielsku i polsku.

Wstęp

Główny nacisk kierujemy na praktykę i samodzielność studentów.

mariusz_szymocha
Mariusz Szymocha – Partner

Certyfikacja Lean Six Sigma Yellow Belt dostarcza wiedzy, umiejętności i prestiżu, który pozwala swobodnie poruszać się pracownikom w ramach średniego i wyższego szczeblu kierownictwa.

Lider wdrażania zmian – Lean Six Sigma Yellow Belt definiuje problem, zbiera odpowiedni Zespół i dane, przeprowadza burzę mózgów, planuje i koordynuje działania usprawniające, integruje ludzi i procesy wokół raportu A3. To rola fundamentalna w strukturze Kultury Ciągłego Doskonalenia.

Kandydat starający się o certyfikat Yellow Belt musi zdać test, przeprowadzić samodzielnie warsztat i udokumentować swoje osiągnięcia w formie raportu A3. Certyfikacja prowadzona jest pod nadzorem specjalistów Lean Partner.

Zajęcia prowadzone są maksymalnie w 10-osobowych grupach w formie interaktywnych warsztatów, którym towarzyszą gry, ćwiczenia i symulacje.
Cel Programu oraz Korzyści
chart_lean_six_sigma_black_belt
Dla organizacji

 • Powołanie skutecznych liderów zmian.
 • Wyższa jakość zarządzania.
 • Posiadanie kadry zdolnej do systematycznego i metodycznego rozwiązywania problemów.
 • Oszczędności finansowe wynikające z rozwiązanych problemów organizacyjnych, procesowych i jakościowych.Dla uczestnika

 • Rozwinięcie zdolności przywódczych.
 • Poznanie narzędzi dzięki, którym, Zespołowo odkrywa i definiuje problemy.
 • Zdolność przeprowadzania globalnych projektów optymalizacyjnych.
 • Wiedza dotycząca organizacji zbierania i dystrybucji danych i informacji o usprawnieniach.

Certyfikacja składa się z 3 modułów. Każdy z nich to warsztatowa praktyka, teoria, ćwiczenia, gry, symulacje. Przeprowadzenie warsztatu, pozytywnie zaliczony test i organizacja działania Zespołu ds rozwiązywania problemów w formie A3 daje możliwość uzyskania certyfikatu. Każdy adept LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT wspierany jest Zespół Lean Partner.

Program warsztatów kładzie nacisk na rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie:


Umiejętności miękkich

 • Pokonywanie oporu przed zmianą.
 • Angażowanie w proces zmian.
 • Dobór odpowiednich członków zespołów projektowych.
 • Budowanie i przewodzenie zespołom projektowym.Umiejętności twardych

 • Metodyczne prowadzenie warsztatów usprawniających.
 • Rozliczanie efektów realizacji warsztatów usprawniających.

Realizując kompleksowo program będziesz przygotowany/a do pełnienia roli partnera w budowaniu Kultury Ciągłego Doskonalenia w Organizacji.YELLOW BELT JEST KLUCZOWĄ POZYCJĄ SZKOLENIA PRZYSZŁYCH LIDERÓW ZARZĄDZANIA ZMIANĄ.

Warunki uzyskania certyfikatu Lean Six Sigma Yellow Belt

 • Uczestnictwo na wszystkich zajęcioach.
 • Pozytywne zaliczenie testu egzaminacyjnego.
 • Warsztat przeprowadzony w organizacji.
 • Przygotowanie Raportu A3.

Program szkoleniowy


I-szy dzień.
Podstawy teoretyczne

 • Podstawy Lean Six Sigma.
 • Czym jest wartość / marnotrawstwo.
 • Co to jest Kaizen.
 • Jak zaangażować Kierownictwo w Kaizen.
 • Jak zmotywować ludzi do zgłaszania pomysłów.
 • Integracja ludzi i procesów czyli jak zbudować grupę multidyscyplinarną.
 • Jak przygotować i zrealizować warsztat kaizen czyli sztuka dostrzegania, definiowania i rozwiązywania problemów / doskonalenia procesów.II-gi dzień.
Gra symulacyjna + narzędzia + opcjonalnie szkolenie miękkie z przywództwa

 • 5 WHY.
 • Burza mózgów “365”.
 • Ishikawa.
 • PDCA.
 • VSM Lite.
 • A3.
 • Wykres kontroli standaryzacji procesu.
 • Wykres spaghetti.
 • VA / NVA.
 • Pomiar czynności / dane do analizy.III-ci dzień.
Warsztat w praktyce.

Wszystkie etapy warsztatu z praktycznym wykorzystaniem narzędzi plus analiza i feedback na bieżąco / propozycje poprawy, podsumowanie
Informacje na temat szkolenia

michal-tarasiewicz-sales-manager

Michał Tarasiewicz
Tel.: +48 781 762 201
michal.tarasiewicz@leanpartner.pl
Sales Manager

CENNIK

od 1 do 2 uczestników

1300 zł netto za osobę

od 3 do 5 uczestników

1100 zł netto za osobę

6+ uczestników

900 zł netto za osobę

 • Ceny zawierają: opłatę za szkolenie, catering oraz wszelkie materiały szkoleniowe.
 • Szkolenia w hotelach – obowiązują specjalne ceny za nocleg na hasło Lean Partner tylko dla uczestników szkolenia.
 • Certyfikat – dostępny dla każdego uczestnika szkolenia.
 • Bezpłatne konsultacje – po warsztacie dla uczestników.
,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI