21 June 2016 admin

Lean Management – wdrożenie operator lotniczy


flights

Projekt dla klienta specjalizującego się obsłudze połączeń lotniczych.


leanpartnerlogosmall

Pasażerskie przewozy lotnicze

Branża: lotnicza,
Usługi,
2011

Cel Projektu


Skrócenie czasu przeglądu samolotów pasażerskich.

Efekt Projektu


Przeprowadzone szkolenia i warsztaty wdrożeniowe zaskutkowały zwiększeniem zaangażowania pracowników do przejmowania inicjatyw w zakresie ciągłego doskonalenia, wdrożono system 5S w obszarach obsługi hangarowej.

Poprawiono komunikację w przedsiębiorstie poprzez wdrożenie spotkań Board Meetings. Pracownicy zdobyli kompetencje z zakresu nowoczesnego przywództwa w zakresie Lean Management. Wdrożono system sugestii pracowniczych powiązany z systemem premiowym.

 • Czas przeglądów lekkich dokonywanych w hangarach przez mechaników skrócił się o 43%.
 • Dostępność samolotów w siatce lotów zwiększyła się o 21%.
 • Uwolniono przestrzeń roboczą w hangarze o 30%.
 • Poziom zapasów w slocie obniżył się 50%.
 • Efektywności pracy mechaników lotniczych wzrosła o 45%.

Projekt wygenerował 120 MLN zł zysku / rok.

Zakres Projektu


Wdrożenie:

 • Mapowanie Strumienia Wartości (VSM) w budowaniu szczupłego obiegu częsci serwisowanych samolotów.
 • Poprawa ergonomii stanowisk pracy poprzez wdrożenie systemu 5S.
 • Optymalizacja poziomu zapasów części poprzez zastosowanie systemu ciągnienia Kanban.
 • Poprawa zarządzania łancuchem dostaw.
 • Wskaźników operacyjnych KPI gwarantujących utrzymanie zdefiniowanych poziomów SLA (Service Level Agreement).
 • Redukcja czasu dostaw części lotniczych.
 • Wprowadzenie SRM (Supplier Relationship Management) – zarządzania relacjami z dostawcami
 • Systemu audytów oceniających dostawców.

120 000 000 zł

Zysk z projektu / rok.

6 miesięcy

Czas trwania projektu.

180 osób

Liczba pracowników.
poprzednie wdrożenie Poprzednie wdrożenie

Firma z branży automotive


menu-icon-wszystkiewdrozenia Wszystkie wdrożenia

następne wdrożenie Następne wdrożenie

Producent żywności - FMCG


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI