2 September 2016 admin

Szkolenie Lean Production – „szczupła fabryka”


Szkolenie Lean Production

leanpartnerlogosmall

Szkolenie Lean Production

Zdobądź niezbędne wiadomości z zakresu podstaw Lean Production. Dowiedz się jak najlepsze firmy produkcyjne organizują swoje procesy.

Podczas warsztatu dowiesz się o najważniejszych narzędziach używanych przez największe koncerny produkcyjne. Poznasz zasady Lean Production / Lean Manufacturing, które na pewno sprawdzą się na „Twoim podwórku”. Unikatowe szkolenie przynoszące wiele korzyści dla uczestnika w tak krótkim czasie.

Warsztaty Lean Production prowadzone przez naszego Lean Manufacturing Sensei. Wykładowcę wielu uczelni w kraju, experta z dziedzin zarządzania firmami produkcyjnymi.

Wyróżniki naszych szkoleń

 • Ekspercka kadra szkoleniowa.
 • Praktyczne podejście i wysoki poziom.
 • Nastawienie na najwyższą możliwą jakość.
 • Szkolenie dostępne po angielsku i polsku.
 • Konsultacje poszkoleniowe.

Poznaj w praktyce, jak zmieniać procesy doskonaląc je zgodnie z zasadami Lean Manufacturing tak aby:

 • Usprawniać procesy produkcyjne w swojej fabryce
 • Identyfikować marnotrawstwo w procesie
 • Biegle zarządzać zapasami
 • Skrócić czas realizacji zlecenia produkcyjnego
 • Zastosować narzędzia sterowania wizualnego i 5S
 • Udoskonalić przepływ, zbudować przypływ jednej sztuki
 • Wdrożyć w procesie jakość u źródła
 • Zbilansować pracę operatorów zgodnie z Takt Time
 • Wykorzystać narzędzia doskonalenia procesów produkcyjnych
 • Ciągle doskonalić siebie i swoją organizację


Cel szkolenia oraz Korzyści
cel_szkoleniaKorzyści szkolenia Lean Production dla uczestnika

 • Nauka  zagadnień: Toyota Production System i 5 zasad Lean eliminacji marnotrawstw procesowych
 • Poznanie możliwości redukcji kosztów produkcji
 • Wykształcenie umiejętności reagowania na zmienność zamówień klienta
 • Zrozumienie najważniejszych narzędzi Lean Manufacturing
 • Zrozumienie najważniejszych narzędzi Lean Manufacturing
 • Poznanie najskuteczniejszych technik organizacji miejsca pracy
Korzyści szkolenia Lean Production dla firmy

 • Zaangażowanie kadry w proces wykorzystywania narzędzi Ciągłego Doskonalenia
 • Wzrost produktywności, wydajności, efektywności, ergonomii stanowisk pracy
 • Zmniejszenie kosztów wytwarzania
 • Integracja kadry wokół projektów uprawniających i filozofii KAIZEN
 • Wskazanie miejsc w procesach z potencjałem do usprawnień
 • Wypracowanie standaryzacji procesów wytwórczych

Szkolenie Lean Production – dla kogo:

Dla wszystkich tych, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w procesie zmian, bez względu na pozycję w firmie. Pragnącym zmotywować siebie i otoczenie do wdrożenia Lean Manufacturing w swojej organizacji.

Dla kadry kierowniczej wyższego i niższego szczebla, technologów, brygadzistów, liderów, logistyków, pracowników działu jakości, logistyki, DUR, mechaników, operatorów maszyn.

Opis metody

Lean Manufacturing obecnie uznawane jest za najbardziej efektywne podejście do zarządzania firmą produkcyjną. Nie ma bardziej zaawansowanych technik doskonalenia procesów wytwórczych. Każdy kto poznał i nauczył się stosować zasady Lean jest przekonany o skuteczności ich działania. Większość firm dzięki zastosowaniu Lean Manufacturing przechodzi proces pozytywnej transformacji, która nie ma swojego końca.

Szkolenie Lean Production nasze ma charakter intensywnych wykładów z wplatanymi ćwiczeniami oraz wieloma przykładami z wdrożeń. Prowadzone jest prze wybitnego Lean Manufacturing Sensei, który swoją praktykę zdobywaną w międzynarodowych koncernach chce przekazywać adeptom sztuki Ciągłego Doskonalenia własnych organizacji i własnej osoby.

W trakcie warsztatu podzielimy się naszym doświadczeniem z realizacji projektów a Ty poznasz:

 • Historie Lean Manufacturing / Lean Production oraz Toyota Production System
 • 5 zasad Lean
 • Co to jest wartość dodana i jak ją generować dla klienta
 • Rodzaje marnotrawstwa – praktyczne ćwiczenie i wiele przykładów
 • Zasady Deminga – PDCA jako podstawa Ciągłego Doskonalenia
 • System PULL i KANBAN
 • Jak wyliczać Takt Time
 • Jak mierzyć czasy cykli – Cycle Time
 • Jak zbalansować pracę operatorów w gnieździe produkcyjnym
 • Co to jest wykres Yamazumi
 • Zasady przepływu jednej sztuki
 • Jak zabezpieczać process produkcyjny przez Poke-Yoke
 • Inne narzędzia misteake proofing i Jidoka
 • Narzędzia badanie procesu – VSM, MOS, Hronometraż czasu pracy
 • Co to jest standaryzacja pracy i czemu służy
 • Narzędzia: 5S, Visual Management, TPM, SMED
 • Wykres Gantta – budowa harmonogramów i planów produkcyjnych
 • Jak budować skuteczny Action Plan – działań korygujących
, ,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI