19 August 2016 admin

Lean Project Management – Lean PMO

Lean Project Management, Lean PMO

Lean Project Management

Lean Project Management, Lean PMO

leanpartnerlogosmall

Lean Project Management skupia się na eliminacji marnotrawstw (koszt, czas) w procesie (projekcie), zaś Kultura Lean jest kulturą organizacyjną, w której pracownicy i organizacja nieustannie podnoszą swoje kompetencje i optymalizują procesy biznesowe. Głównym celem jest dostarczanie klientowi (również wewnętrznemu) wartości dodanej bez marnotrawstwa zasobów w najkrótszym możliwym czasie.

Celami Lean Management są ciągłe podnoszenie jakości, obniżenie kosztów, podnoszenie wydajności i efektywności.

Wszystkie metodyki typu Agile bazują na Lean Management, wykorzystując pewne jego elementy i zamykają je w formie gotowych do użycia rozwiązań. Niestety przez takie podejście tracą to, co jest prawdziwą istotą Lean – elastyczność i uniwersalność. Podejście Lean pracuje na żywych procesach, nieustannie je optymalizując (kaizen).

Lean traktuje projekty jak procesy: łańcuch czynności, które mają swoje wejście, przetwarzanie i wyjście, rozpatrując proces jako przepływ strumienia wartości w projekcie. Traktowanie procesów jako strumienia wartości pozwala zobaczyć te fragmenty, które budują i dodają wartość do projektu. Marnotrawstwem może być niezachowanie jakości, zbędna dokumentacja, niepotrzebne spotkania, zbyt duża założona funkcjonalność, wszystko to co nie przekłada się bezpośrednio na cel, który jest realizowany przez projekt.

Obserwacja marnotrawstw w projekcie pozwala uwydatnić złe praktyki stosowane przez organizację. Rozpatrywanie projektów w kontekście wartości dodanej obejmuje ciągłą analizę stanu obecnego, znalezienie strat w procesie (projekcie), analizę źródeł problemów, zaplanowanie i wdrożenie zmian.

Bazowa metodyka prowadzenia projektów w organizacji może być dowolna (Prince 2, PMI, Agile, itp), kwestia ta jest przezroczysta z punktu widzenia Lean Management.

Bazą dla działań w dalszym ciągu jest WBS (Work Breakdown Structure) który pozwala nam oszacować zakres projektu czy jego zasobochłonność.

Na etapie harmonogramowania, PMO używając inżynierii procesowej jest w stanie wpierać eliminowanie strat (optymalizacja czasowa, zasobów, działań, usuwanie wąskich gardeł) dodatkowo optymalizując harmonogram prac. W ramach upływającego czasu PMO na podstawie danych, wiedzy historycznej i doświadczeń buduje dobre praktyki, które są ciągle udoskonalane i wdrażane w projektach.

W kontekście specyfikacji systemu informatycznego należy również pamiętać, iż dopiero audyt organizacji, jej specyfiki działania, potrzeb i sposobu oraz miejsc budowania wartości umożliwiłby stworzenie wartościowego projektu oprogramowania, które wdrożone rzeczywiście wspierałoby zarządzanie projektami i budowałoby wartość dodaną.

Lean Project Management office – Lean PMO

 

Rola PMO różni się zależnie od organizacji, w której funkcjonuje. Przyjmuje się, że rolą którą pełni jest m.in. nadzór nad stosowaniem przyjętych standardów, metodyk realizacji projektów, przewodzenie, wspieranie, szkolenie i zarządzanie wymianą wiedzy w projekcie
i pomiędzy projektami.

Według przyjętych podziałów, działalność PMO dzieli się na cztery główne obszary::

 • Zarządzanie budżetem projektów
 • Zarządzanie portfolio projektów
 • Wsparcie projektów
 • Monitorowanie i raportowanie do kierownictwa

Jednym z ostatnich trendów dotyczących biura zarządzania projektami jest organizowanie ich pracy w oparciu o łączenie metodyk zarządzania projektami min z Lean Management, takie podejście nazywane jest Lean PMO. Metoda ta wywodzi się z Toyota Production System i rozwijana jest od ponad 60 lat.

Głównymi wyróżnikami które można wyróżnić w tym podejściu, w kontekście PMO, są:

 • Skupienie na maksymalizacji wartości dodanej dla biznesu
 • Zarządzanie procesowe, upraszczanie procesów
 • Ciągłe monitorowanie parametrów procesów, budżetów
 • Ograniczanie prac w toku i równoważenie procesów
 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów i skrócenie czasu dostarczenia produktu/usługi
 • Priorytetyzacja projektów pod kątem wartości dodanej
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zasobami
 • Ciągłe doskonalenie, uczenie się i wdrażanie zmian

Ta metoda organizacji pracy doskonale współgra z metodykami takimi jak Prince2, PMBoK, tworząc wartość dodaną w postaci ciągłego monitorowania i doskonalenia działań podejmowanych w ramach poszczególnych projektów.

, ,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI