Jesteśmy wiodącą firmą konsultingową z zakresu Lean Management.

 

Pracujemy wraz z Twoim zespołem w pełnym zakresie procesu (end-to-end):

  • Tworzenia produktu/ usługi

  • Sprzedaży

  • Produkcji/ Operacji

  • Usług posprzedażowych

Lean Partner jest firmą konsultingową specjalizującą się w doradztwie strategicznym i operacyjnym. Zawodowo od 2003 roku, wykorzystując LEAN, optymalizujemy procesy i pomagamy we wdrożeniach kultury Kaizen czyli Kultury samodoskonalącej się Organizacji. Naszym głównym celem jest stałe i racjonalne podnoszenie wydajności przedsiębiorstwa, przy zachowaniu wymagań Klienta i satysfakcji Pracowników.

Prowadzimy projekty i wdrażamy rozwiązania w firmach o różnej wielkości i przekroju działalności. Nasi konsultanci są doświadczonymi praktykami, którzy w przeszłości skutecznie budowali firmy i zarządzali dużymi organizacjami. Nasza specjalizacja poza Lean Management obejmuje doradztwo IT oraz projektowanie, tworzenie i wdrażanie rozbudowanych systemów informatycznych, doradztwo finansowe oraz doradztwo prawne.

Zarząd

Mariusz Szymocha, Partner, członek Zarządu

Bartosz Podziewski, Partner, członek Zarządu

Audyty

Źródła marnotrawstw (Muda, Mura, Muri), Poziom standaryzacji procesów, Lead Time (LT) procesów, Badanie logistyki wewnętrznej, Lean Evaluation Process (LEP), Total Productive Maintenance (TPM), Mapa strumienia wartości (VSM I VSD), Zarządzanie produkcją, Czasy przezbrojeń (SMED), 5S/Visual Management, Systemy IT, Zarządzanie wiedzą i informacją

Projekty

Konsulting Lean Management. Budowanie organizacji samouczącej się. Optymalizacja produkcji, Zmniejszenie stanów magazynowych, Skrócenie czasu przeglądów, Wdrożenie przepływu jednej sztuki (OPF) w obszarze produkcji, Wdrożenie systemu ssącego (KANBAN), Visual management, board meetings, systemu pomysłów pracowniczych (KAIZEN), Wdrożenie systemu Problem Solving, Wdrożenie 5S w obszarze produkcji oraz office

Szkolenia

Budowanie Kultury Lean Management, Kultura Ciągłego Doskonalenia (PDCA i Kaizen), Narzędzia Lean Management / Lean Overview, Lean Leadership / Przywództwo w Lean Management, Mapowanie Strumienia Wartości, 5S/ Visual Management, SMED – Redukcja Czasu Przezbrojeń, TPM – Total Productivity Maintenance, Lean Internal Logistic, Lean Supply Chain, Problem Solving, Top Management Lean, Gry Symulacyjne

Branże

Usługi/operacje, Bankowość, Ubezpieczenia, BPO (Business Process Outsourcing), SSC (Shared Services Center), IT , Sprzedaż i Obsługa Klienta, Produkcja Ciągła i Masowa, Produkcja Kastomizowana, Jednostkowa i Niskoseryjna, Logistyka Wewnętrzna (Zaopatrzenie Procesów), Transport i Spedycja

Konsulting IT

Lean IT, Strategia usług, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Zarządzanie incydentami, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie zmianą, Projektowanie usług, Eksploatacja usług, Zarządzanie jakością IT, Zarządzanie licencjami oprogramowania, Zarządzanie ryzykiem IT, Zarządzanie usługami IT, Strategia IT, Techniczna obsługa infrastruktury informatycznej, Zarządzanie projektami

Systemy IT

Doradztwo wdrożeniowe, Projektowanie systemów informatycznych, negocjowanie umów, analiza ryzyk, tworzenie systemów IT, wsparcie w utrzymaniu oprogramowania, plany wdrożeniowe, zarządzanie projektami, reprezentowanie klienta w kontaktach z zewnętrznymi dostawcami

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI