LEAN MANAGEMENT & THINKING

leanManagementImage


Naszą propozycję kierujemy do firm zainteresowanych doskonaleniem procesów oraz budowaniem kultury samodoskonalącej się organizacji w wymienionych branżach

ils-lean-partner


Usługi i branże operacyjne

 • bankowość
 • ubezpieczenia
 • BPO (Business Process Outsourcing) SSC (Shared Servives Center)
 • CUW (Centrum Usług Wspólnych)
 • IT
 • sprzedaż i obsługa Klienta

Produkcja

 • produkcja ciągła i masowa
 • produkcja kastomizowana, jednostkowa i niskoseryjna

Logistyka

 • logistyka wewnętrzna (zaopatrzenie procesów)
 • transport i spedycjaProjekt LEAN


Celami które realizujemy które realizujemy podczas współpracy z partnerskimi Organizacjami są:

 • Wzrost zysku/marży
 • Integracja ludzi i procesów
 • Wzrost efektywności i produktywności
 • Zmiana poziomów wskaźników operacyjnych KPI
 • Wyłonienie liderów wśród pracowników Organizacji
 • Utrzymanie nowych standardów pracy po wdrożeniu zmian
 • Wdrożenie zarządzania procesowego wg LEAN Management (Kultura Lean)
 • Wzrost zaangażowania Organizacji w proces zespołowej optymalizacji procesów
 • Przekazanie wiedzy i doświadczenia Pracownikom, którzy będą kontynuować usprawnienia zgodnie z metodyką LEAN Management

Zakres

 • Cały proces, od marketingu i sprzedaży przez operacje po obsługę posprzedażową
 • Wybrane przez Klienta fragmenty procesu/ wybrany dział

Etapy

 • Określenie celu/ów projektu z kadrą kierowniczą
 • Analiza obecnej sytuacji, która ma odpowiedzieć na pytanie czy i w jakim stopniu można zrealizować cele projektu
 • Komitet sterujący, podczas którego przedstawiany jest wynik analizy i podejmowane decyzje o scenariuszu dalszych działań
 • Wdrożenia
 • Kontrola wyników
 • Standaryzacja zmian
 • Utrzymanie zmian
 • Cykliczne doradztwo po wdrożeniu (usługa powdrożeniowa

Rozliczenie

 • Ryczałt
 • Success Fee
 • Ryczałt/Success Fee

Zobacz wdrożenia

Prowadzimy projekty we wszystkich branżach. Posiadamy szerokie doświadczenie, przez co praca z nami staje się ciekawą i wartościową inwestycją, generującą wartość dodaną Twojej organizacji.LEAN-visual-management-in-real-time-w-czasie-rzeczywistym-150x120

Warsztat LEAN


Tę formę dedukujemy tym wszystkich, którzy chcą w sposób szczegółowy poznać zagadnienia związane z zastosowaniem:

 • LEAN w branży produkcyjnej – LEAN Manufacturing.
 • LEAN w branży usługowej – LEAN Office / Services.
 • LEAN w całej organizacji bez względu na branżę.

Warsztaty poświęcone są wdrożeniom innowacyjnych rozwiązań lub rozwiązywaniu problemów.
Najczęściej realizowane, podczas warsztatów cele:

 • Integracja ludzi i procesów;
 • Wzrost efektywności i produktywności procesów;
 • Zmiana poziomów wskaźników operacyjnych KPI;
 • Wyłonienie liderów zmian wśród pracowników Organizacji;
 • Utrzymanie nowych standardów pracy po wdrożeniu zmian;
 • Wzrost zaangażowania Organizacji w proces zespołowej optymalizacji procesów;

Zakres

 • Wybrane przez Klienta fragmenty procesu/ wybrane działy.

Etapy

 • Określenie celu/ów projektu z kadrą kierowniczą;
 • Analiza obecnej sytuacji, która ma odpowiedzieć na pytanie czy i w jakim stopniu można zrealizować cele projektu;
 • Wdrożenia;
 • Kontrola wyników;
 • Standaryzacja zmian;
 • Utrzymanie zmian;
 • Cykliczne doradztwo po wdrożeniu (usługa powdrożeniowa);

Rozliczenie

 • Ryczałt
 • Success Fee
 • Ryczałt/Success Fee


Poprzez realizację warsztatów, przedstawiamy zastosowania LEAN MANAGEMENT w praktyce.LEAN-visual-management-in-real-time-w-czasie-rzeczywistym-3
Szkolenia LEAN


Czas spędzony na szkoleniu pozwala zdobyć wiedzę i zapoznać się z przykładami realizacji projektów w branżach:

 • Produkcyjnej – Szkolenia Lean Manufacturing
 • Usługowej – Szkolenia Lean Office / Lean Services

Podczas szkoleń, kursantom przybliżamy charakter narzędzi i kultury LEAN Management poprzez realizację poniższych zagadnień:

 • Zrozumienie metodyki LEAN;
 • Zdolność do identyfikacji i eliminowania marnotrawstw procesowych;
 • Zrozumienie metod obserwacji i analizy procesu;
 • Wdrożenie zmian podczas symulacji procesu;
 • Wyłonienie liderów zmian wśród pracowników Organizacji;
 • Wzrost zaangażowania Organizacji w proces zespołowej optymalizacji procesów;

Zakres

 • Wybrane przez Klienta fragmenty procesu/ wybrany dział

Etapy

 • Określenie celu/ów projektu z Kadrą Kierowniczą;
 • Analiza obecnej sytuacji, która ma odpowiedzieć na pytanie czy i w jakim stopniu można zrealizować cele projektu;
 • Szkolenie;
 • Cykliczne doradztwo po wdrożeniu (usługa powdrożeniowa);

Rozliczenie

 • Ryczałt

Zobacz katalog szkoleń

Szkolenia LEAN realizujemy w celu przedstawienia zastosowania LEAN MANAGEMENT w teorii i praktyce.VSM-usługi


Audyt


W ramach audytu tworzony jest raport, który swym zakresem obejmuje m.in.

 • Określenie potencjał wzrostów poszczególnych obszarów działalności.
 • Określenie aktualnego poziomu efektywności i wydajności.
 • Określenie problemów ograniczających efektywności i wydajność.
 • Możliwość zwiększenia poziomu efektywności pracy w procesach operacyjnych.
 • Potencjał zmiany poziomów wskaźników operacyjnych KPI.
 • Jakie są główne problemy i gdzie są zlokalizowane.
 • Które procesy są nadmiarowe lub nieoptymalne.
 • Jaka jest ocena działania poszczególnych obszarów firmy.

Zakres

Zakres audytu jest każdorazowo ustalany w kontekście poszczególnych celów, przykładowo może obejmować następujące obaszary:

 • Mapa Strumieni Wartości (VSM) „Current State” wraz z podstawowymi wskaźnikami i określeniem źródeł
 • marnotrawstwa (Muda, Mura, Muri) jako podstawa do projektowania Mapy „Future State”.
 • Poziom standaryzacji procesów wspierających główny proces biznesowy.
 • Lead Time (LT) procesów, czasy operacji, cykli i czynności (CT).
 • Badanie logistyki wewnętrznej – mapa przepływu materiałów i narzędzi oraz informacji.
 • Audyt funkcjonowania i realizacji polityki jakości.
 • Audyt procesu zakupowego, kontroli dostawców i serwisów zewnętrznych.
 • Audyt systemu motywacyjnego pracowników.

Etapy

 • Określenie celu/ów auduty z Kadrą Kierowniczą;
 • Przeprowadzenie audytu;
 • Prezentacja i przekazanie raportu;

Rozliczenie

 • Ryczałt


Audyt pozwala określić możliwe potencjały wzrostu oraz aktualne problemy.audit

Systemy IT


W trakcie działalności wytworzyliśmy m.in. ponad 20 dużych systemów IT, włączając w to systemy klas:

 • Corporate Performance Management System.
 • Hospital Information System.
 • Warehouse Management System.
 • Document Management System.
 • Computerised Maintenance Management System.
 • E-commerce.
 • WEB2PRINT.
 • Benchmarking System.

Zakres

W przypadku systemu dedykowanego, zakres działań obejmuje:

 • Audyt przedsiębiorstwa we fragmentach objętych planowanym systemem.
 • Zaprojektowanie systemu według uzgodnień.
 • Stopniowe wdrażanie systemu.
 • Odbiór i utrzymanie.
 • Dalsze modyfikacje na żądanie.

Rozliczenie

 • Ryczałt


Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu i implementacji dedykowanych systemów o dowolnej skali skomplikowania i dowolnej branży.system-1

system-2
Konsulting IT


Oferujemy wsparcie w obszarze informatyki, bazując na wieloletnim doświadczeniu obejmującym wiele aspektów i procesów związanych z technologią i obiegiem informacji w przedsiębiorstwach.

Zakres

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • Lean IT
 • Zarządzanie obiegiem informacji
 • Zbieranie wymagań
 • Strategia usług
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zmianą
 • Projektowanie usług
 • Eksploatacja usług
 • Zarządzanie jakością IT
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie usługami IT
 • Strategia IT
 • Zarządzanie projektami


Unikalne połączenie wiedzy IT z narzędziami Lean Management pozwala na osiąganie bardzo dobrych efektów.konsulting-it
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI