26 May 2016 admin

Referencje – Dobrowolscy

dobrowolscy

referencje

Firma Dobrowolscy sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach Górnych informuje, iż od stycznia 2015 r. rozpoczęła współpracę z firmą Lean Partner w zakresie szkoleń naszych pracowników, optymalizacji naszego Działu Utrzymania Ruchu oraz wsparcie tych rozwiązań IT.

W/w firma dała się poznać jako fachowa, rzeczowa i oferująca często innowacyjne rozwiązania, wdrażanie których przekłada się na optymalizację utrzymania ruchu w naszym Zakładzie.

Posiadane doświadczenie i osobiste zaangażowanie pracowników firmy Lean Partner pozwoliło na wypracowanie schematów działań pozwalające podnosić dostępność maszyn produkcyjnych. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Lean Partner i z przyjemnością rekomendujemy ją w zakresie usług doradztwa z:

  • Lean Management, w tym warsztatów TPM dla działu utrzymania ruchu
  • Usprawnień w dziedzinie zarządzania, wymiany danych i informacji
  • Konsultacji w zakresie IT

Zbigniew Kozik
Kierownik Działu Technicznego
www.dobrowolscy.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI