11 June 2016 admin

Referencje – Getin Noble Getin

referencje_getin_noble_bank

Celem wzmocnienia prowadzonych przez Bank działań optymalizujących proces obsługi reklamacji, podjęliśmy w 2015 roku współpracę z firmą Lean Partner, która w sposób profesjonalny i z zachowaniem wysokiej jakości zrealizowała dla nas projekt, w ramach którego:

  • przygotowano praktyczne mapy procesów (VSM), dzięki którym dokonano analizy ich wydajności oraz stworzono, a następnie uruchomiono portfel projektów usprawniających
  • skorygowano architekturę procesów celem skrócenia czasu realizacji poszczególnych zadań związanych m.in. z przetwarzaniem danych, pozyskiwaniem informacji, wymianą korespondencji z Klientami (nastąpił wzrost efektywności o blisko 30%)
  • przeprowadzono szereg szkoleń oraz interaktywnych warsztatów z zakresu Lean Management, w trakcie których Pracownicy Getin Noble Bank S.A. mogli wraz z ekspertami Lean Partner brać aktywny udział w analizie wykonywanych czynności i wdrożeniu usprawnień procesowych
  • dzięki powyższemu podejściu i aktywnemu współuczestnictwu w projekcie optymalizacji procesu obsługi reklamacji pracownicy Banku nabyli kompetencje do samodzielnej kontynuacji optymalizacji procesów zgodnie z filozofią KAIZEN.

Firma trafnie zdefiniowała nasze potrzeby i przeprowadziła praktyczne, adekwatne do naszych procesów i potrzeb działania rozwojowe.

Projekt zakończył się powodzeniem, a efekty spełniły nasze oczekiwania, dlatego też polecamy firmę Lean Partner jako zaufanego partnera w rozwoju kompetencji pracowników i optymalizacji organizacji pracy wg metodologii Lean.

Rafał Zińczuk
Dyrektor Zarządzający
Paweł Kubisz
Dyrektor Biura Reklamacji
www.gnb.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI