22 May 2016 admin

Referencje – ROSA

referencje

referencje

Współpracuję z Lean Partner w zakresie wymiany doświadczeń z Lean Six Sigma.

Nasze dotychczasowe przedsięwzięcia były praktyczne, efektywne i wartościowe. We współpracy cenie zaangażowanie, otwartość, doświadczenie i możliwość wymiany wiedzy. Analizy i warsztaty prowadzone przez Lean Partner stworzyły takie okoliczności.

Rekomenduję Zespół Lean Partner jako rzeczowego Partnera w poszerzaniu praktyki związanej z Lean Management.

Jakub Krzemiński
Manager ds. Produkcji
www.rosa.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI