24 August 2016 admin

Szkolenie Problem Solving – rozwiązywanie problemów


lean partner szkolenie problem solving

leanpartnerlogosmall

Szkolenie Problem Solving – zarządzaj problemami w swojej organizacji. Praktyczne podejście do tematyki na podstawie doświadczeń z firm produkcyjnych. Przekonaj się, że „największy problem to brak problemów”.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy jego uczestnikom z zakresu wykorzystania narzędzi do identyfikacji i rozwiązywania problemów, docierając do źródeł ich powstawania (root causes). Następnym krokiem jest ich skuteczna eliminacja.

Omawiane metody służą wypracowaniu standardów postępowania, które przyspieszą rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem produkcją. Program szkolenia jest przygotowany w sposób umożliwiający jego uczestnikowi nabycia praktycznej umiejętności używania podstawowych narzędzi rozwiązywania problemów jak również zaawansowanych metod.

Wyróżniki naszych szkoleń

 • Ekspercka kadra szkoleniowa.
 • Praktyczne podejście i wysoki poziom.
 • Nastawienie na najwyższą możliwą jakość.
 • Szkolenie dostępne po angielsku i polsku.
 • Konsultacje poszkoleniowe.

Sprawdź jak w praktyce radzić sobie z problemami typu:

 • „Zamiatanie problemów pod dywan” – skąd to podejście się bierze
 • Brak umiejętności definiowania problemów przez pracowników
 • Trudności z opracowaniem standardów rozwiązywania problemów
 • Problematyczne ustalanie przyczyn źródłowych powstawania problemu
 • Trudności w ustaleniu skutecznych akcji naprawczych
 • Rozwiązania wdrażane w obszarze jednego działu – brak komunikacji rozwiązań
 • Czas trwania dojścia do skutecznego rozwiązania problemów jest zbyt długi


Cel szkolenia oraz Korzyści
cel_szkoleniaKorzyści szkolenia dla uczestnika

 • Nauka kluczowych narzędzi rozwiązywania problemów
 • Opanowanie metod skutecznego dochodzenia do źródeł problemów
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania prostych i bardziej złożonych problemów
 • Poznanie praktycznych metod zarządzania problemem
Korzyści szkoleniadla firmy

 • Skuteczne znajdowanie źródeł powstawania problemów
 • Zarządzanie problemami w firmie jako działający system
 • Wzbudzenie proaktywnej postawy wśród członków załogi
 • Wykorzystanie wiedzy pracowników do rozwiązywania problemów
 • Doskonalenie procesów

Szkolenie Problem solving – dla kogo:

Dla wszystkich pracowników organizacji, którzy mają do czynienia na co dzień z problemami – czyli dla każdego.

Opis metody

Rozwiązywanie problemów jest zagadnieniem złożonym i dotyka wiele płaszczyzn każdej organizacji.
Nauczenie pracowników skutecznych metod rozwiązywania problemów jest kluczem do obalenia mitu, że problem „odłożony na później sam się rozwiązuje”. Niezależnie od tego, czy jest to problem prosty czy bardziej złożony, ważne jest aby umieć go zidentyfikować, zdefiniować i znaleźć skuteczny środek zaradczy – rozwiązanie systemowe, które zabezpieczy proces przed kolejnym jego wystąpieniem. Praktyczne metody walki z problemami są skutecznymi narzędziami, których poznanie jest niezbędne aby mówić o systemowym rozwiązywaniu problemów. Nabycie przez wszystkich pracowników w firmie umiejętności analizy przyczyn powstawania problemów jest kluczem do skutecznych wdrożeń środków zaradczych, działań systemowych zamiast „gaszenia pożarów”.

W trakcie warsztatu / szkolenia problem solving podzielimy się naszym doświadczeniem z realizacji projektów a Ty poznasz:

 • Jaka jest definicja problemu
 • Metody służące lokalizacji problemu
 • Cykl P.D.C.A. – koło Deminga, podstawy Ciągłego Doskonalenia
 • Diagram Pareto i zasady jego zastosowania
 • Histogram – graficzne przedstawienie danych
 • Metoda 5 x dlaczego? (5 Why)
 • Diagram Ishikawy – jako skuteczne narzędzie na znalezienie źródła problemu
 • Raport 8D
 • Raport A3 – tajna broń Toyoty
 • Realizacja działań zaradczych i usprawniających
 • Zastosowanie poznanych narzędzi na przykładach
 • Weryfikacja i standaryzacja działań korygujących
, , ,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI