25 July 2016 admin

Szkolenie 5S – organizacja efektywnego miejsca pracy

Najbliższe terminy jednodniowych szkoleń

31 marzec 2017, Chorzów

warsztat samochodowy
Performance Automotive Polska

30 czerwiec 2017, Chorzów

warsztat samochodowy
Performance Automotive Polska

31 wrzesień 2017, Chorzów

warsztat samochodowy
Performance Automotive Polska

15 grudzień 2017, Chorzów

warsztat samochodowy
Performance Automotive Polska

Cena: 900 zł netto/dzień, zawiera materiały szkoleniowe oraz specjalny catering w formie Barbecue!

Referencje

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez Lean Partner. – Warta S.A.


Uzyskana w trakcie warsztatów wiedza pozwala wdrożyć w praktyce zmiany w firmach z każdego sektora. – Grupa Kotrak

Więcej referencji

Jedyne w Polsce szkolenie 5S w prawdziwym warsztacie samochodowym.

Standaryzuj, porządkuj, sortuj. Rozbudź w sobie systematyczność oraz samodyscyplinę.

Naucz się każdego dnia poszukiwać udoskonaleń we własnej pracy.

Sięgnij do źródeł filozofii Kaizen podczas jednodniowego warsztatu prowadzonego pod okiem najlepszych trenerów w prawdziwym miejscu pracy.

Razem z pracownikami kultowego warsztatu samochodowego osiągniesz doskonałość równą najlepszym praktykom wypracowanym w fabrykach TOYOTY.

auto-warsztat-5s

Informacje na temat szkolenia

michal-tarasiewicz-sales-manager

Michał Tarasiewicz
Tel.: +48 781 762 201
michal.tarasiewicz@leanpartner.pl
Sales Manager


55-narzedzia


leanpartnerlogosmall

Wyróżniki naszych szkoleń

 • Ekspercka kadra szkoleniowa.
 • Praktyczne podejście i wysoki poziom.
 • Nastawienie na najwyższą możliwą jakość.
 • Szkolenie dostępne po angielsku i polsku.

5S – doświadcz w praktyce, jak radzić sobie z problemami takimi jak:

 • Niska wydajność procesu.
 • Brak dyscypliny i dobrych praktyk.
 • Niestabilne warunki na stanowisku pracy.
 • Brak zaangażowania pracowników w utrzymanie porządku na ich własnych stanowiskach pracy.
 • Wyrobiony nawyk mówienia, że przedmioty, narzędzia i niepotrzebne środki pracy „kiedyś się przydadzą”.
 • Nieład, nieporządek i brak standardów.


Cel szkolenia oraz KorzyściKorzyści dla uczestnika

 • Nauka identyfikacji i eliminacji miejsc na stanowisku pracy, które wpływają na obniżenie jej ergonomii i jakości oraz zmniejszają produktywność.
 • Wykształcenie umiejętności dopasowania systemu 5S do specyfiki procesów produkcyjnych w organizacji.
 • Opanowanie narzędzi i metod wspomagających opracowanie systemu zarządzania wizualnego na stanowisku pracy.
Korzyści dla firmy

 • Wzrost jakości pracy.
 • Wypracowanie standardów bezpieczeństwa.
 • Zwiększenie ergonomii stanowisk pracy.
 • Podniesienie wydajności pracy dzięki zmniejszeniu zakłóceń i wdrożeniu standardów.
 • Doskonalenie procesów produkcyjnych.

Dla kogo:

Inżynierowie procesu, inżynierowie produkcji, mistrzowie i kierownicy, liderzy, operatorzy, lean liderzy, lean managerowie i inne osoby chcące poznać skuteczność Systemu 5S.

Warsztat Szkoleniowy adresowany jest również do kadry zarządzającej, którzy chcą zgłębić praktyczną wiedzę z zakresu utrzymania i doskonalenia Systemu 5S.

Opis zagadnienia

Metoda 5 S pomaga w tym by praca była bardziej efektywna, bezpieczniejsza, przyjemniejsza, a komplikacje zostały ograniczone do minimum lub zupełnie usunięte.

System 5S to sprawdzone metody i techniki tworzące i pozwalające utrzymać organizację miejsca pracy na wysokim poziomie jakości.

Jest jednym z podstawowych narzędzi doskonalących kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Dzięki wdrożeniu systemu organizacja wyzbędzie się problemów z słabą produktywnością na stanowiskach pracy wynikającą z nieergonomicznego układu stanowiska pracy.

Wdrożenie systemu 5S jest podwaliną innych działań w ramach wdrażania zarządzania poprzez Lean Management.

Główne kroki wdrożenia 5S

 • 1S. Seiri – selekcja/sortowanie: rozpoznanie oraz usunięcie z miejsca pracy wszystkich przedmiotów niewnoszących do procesu pracy żadnej wartości.
 • 2S. Seiton – systematyka: wyznaczenie stałych miejsc na przedmioty wyselekcjonowane w trakcie 1S.
 • 3S. Seiso – sprzątanie: wzmocnienie poczucia przynależności miejsca pracy do pracownika poprzez codzienne sprzątanie.
 • 4S. Seiketsu – standaryzacja: pełna standaryzacja oraz dokumentacja wszystkich praktyk wypracowanych w trzech poprzednich krokach.
 • 5S. Shitsuke – samodyscyplina/samodoskonalenie: wykonywanie czynności mających na celu utrzymanie w mocy powyższych zasad.
,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI