26 July 2016 admin

Szkolenie SMED – skracanie czasów przezbrojeń maszyn


lean-partner-smed-time


leanpartnerlogosmall

Wyróżniki naszych szkoleń

 

 • Ekspercka kadra szkoleniowa.
 • Praktyczne podejście i wysoki poziom.
 • Nastawienie na najwyższą możliwą jakość.
 • Szkolenie dostępne po angielsku i polsku.

SMED – doświadcz w praktyce, jak radzić sobie z problemami takimi jak:

 • Jakość wyrobów odbiegająca od normy.
 • Brak standardu przezbrojenia maszyny.
 • Zbyt długie czasy przezbrajania maszyn.
 • Czasochłonne regulacje po przezbrojeniach.
 • Wysokie zapasy produkcji w toku oraz wyrobów gotowych.
 • Produkcja w dużych partiach, mała elastyczność produkcji na zamówienia klienta.
 • Wyrobiony nawyk mówienia, że przedmioty, narzędzia i niepotrzebne środki pracy „kiedyś się przydadzą”.


Cel szkolenia oraz Korzyści
lean-partner-smedKorzyści dla uczestnika

 • Zdobycie umiejętności identyfikacji marnotrawstwa w procesach przezbrajania maszyn i urządzeń.
 • Poznanie sposobu właściwego zebrania materiałów do analiz SMED i AMS (Autonomous Maintenace System).
 • Nauka sporządzania wizualnych karty przebiegu przezbrojenia.
 • Umiejętność tworzenia diagramów „spaghetti” oraz wykresów Yamazumi.
 • Opanowanie technik tworzenia planów wprowadzania zmian doskonalących przezbrojenie.
Korzyści dla firmy

 • Zmniejszenie kosztów bezpośrednio produkcyjnych.
 • Skrócenie czasów przezbrojeń.
 • Zmniejszenie średniej wielkości partii produkcyjnej.
 • Wypracowanie standardów przezbrojenia maszyn.
 • Podniesienie jakości produktów i bezpieczeństwa pracy.
 • Zmniejszenie poziomu zapasów.

Dla kogo:

Osoby związane z przezbrojeniami maszyn: operatorzy urządzeń, mechanicy, pracownicy działu utrzymania ruchu, inżynierowie procesu, inżynierowie produkcji, technolodzy, mistrzowie, główni operatorzy, kierownicy i brygadziści działów produkcyjnych oraz planiści, osoby odpowiedzialne za proces ciągłego doskonalenia, lean liderzy, lean managerowie.

Warsztat Szkoleniowy adresowany jest również do kadry zarządzającej, którzy chcą zgłębić praktyczną wiedzę z zakresu skrócenia czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń.

Opis zagadnienia

Metodyka SMED (Single Minute Exchange of Die) jest zbiorem technik i narzędzi umożliwiających skracanie czasów przezbrajania maszyn i urządzeń. Celem SMED jest przeprowadzenie każdego przezbrojenia w jednostkowej liczbie minut (mniej niż 10). W przypadku maszyn, dla których przezbrojenie trwa krócej celem jest minimalizacja czasu poświęconego na przezbrojenie.

SMED jest narzędziem bezpośrednio zmniejszającym koszty produkcyjne w przedsiębiorstwie.

Etapy wdrożenia SMED

  • Etap 0 (Etap przygotowawczy).
   Filmowanie i analiza operacji, czynności i poszczególnych ruchów operatorów podczas całego procesu przezbrojenia.

 

  • Etap 1.
   Podział na czynności zewnętrzne i wewnętrzne przezbrojenia, kontrola nad czynnościami, logistyka narzędzi i części.

 

  • Etap 2.
   Przekształcenie przezbrojeń. Przygotowanie pracy, standaryzacja procesu oraz zastosowanie najwłaściwszych narzędzi i przyrządów, wykorzystanie pomysłów usprawnień.

 

 • Etap 3.
  Usprawnienia. Racjonalizacja wszystkich aspektów operacji przezbrajania – dokonywanie prób doskonalenia każdego elementu przezbrojenia wewnętrznego i zewnętrznego. Eliminacja regulacji, mechanizacja.
,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI