28 July 2016 admin

VSM (Value Stream Mapping) – Mapowanie Strumienia Wartości procesów produkcyjnych


lean-partner-vsm-value-stream-mapping


leanpartnerlogosmall

Wyróżniki naszych szkoleń

 

 • Ekspercka kadra szkoleniowa.
 • Praktyczne podejście i wysoki poziom.
 • Nastawienie na najwyższą możliwą jakość.
 • Szkolenie dostępne po angielsku i polsku.

Sprawdź jak w praktyce radzić sobie z problemami typu:

 • Nadmierne zapasy.
 • Niemożliwa realizacja zleceń produkcyjnych na czas.
 • Nadprodukcja jako „królowa wszystkich marnotrawstw”.
 • Planowanie produkcji powodujące „pchanie” materiałów przez produkcję.
 • Brak właściwego poznania i opisania procesu produkcyjnego „end to end”.
 • Występowanie wszystkich rodzajów marnotrawstwa w procesie produkcyjnym.
 • Brak spójności celów w organizacji, myślenie „silosowe” zamiast procesowego.


Cel szkolenia oraz Korzyści
LEAN-visual-management-in-real-time-w-czasie-rzeczywistym-3Korzyści dla uczestnika

 • Opanowanie umiejętności mapowania procesów.
 • Umiejętność mierzenia czasów cykli (C/T), wyznaczania Takt Time (T/T).
 • Opanowanie podstaw tworzenia przepływu jednej sztuki (One Piece Flow).
 • Samodzielne bilansowanie pracy operatorów.
 • Poznanie co to jest: supermarket, kanban, system ssący, kolejka FIFO.
 • Umiejętność zdefiniowania „stymulatora procesu”.
 • Dostrzeganie przepływów w fabryce.
 • Całościowe spojrzenie na proces produkcyjny i logistyczny.
 • Proponowanie usprawnień dla wykonanych map z wykorzystaniem narzędzi do poprawy strumienia wartości.
 • Umiejętność opracowania planu wdrożenia Future State (stanu docelowego).
Korzyści dla firmy

 • Wiedza, od czego zacząć usprawnienia w firmie.
 • Radzenie sobie ze zmiennością w popycie klienta.
 • Wskazanie miejsc z potencjałem usprawnień.
 • Powiązanie sprzedaży z planem produkcyjnym.
 • Graficzne przedstawienie procesów przepływu materiałów i informacji.
 • Skrócenie czasu realizacji zlecenia.
 • Zaprojektowanie stanu przyszłego oraz planu wdrożenia.
 • Rozwój kadry odpowiedzialnej za wdrożenie usprawnień procesów w organizacji.

Dla kogo:

Kadra kierownicza, technolodzy, brygadziści, liderzy, planiści produkcji i logistyki jak również osoby odpowiedzialne za gospodarkę magazynową, zakupy i zamówienia materiałów, specjaliści logistyki.

Opis metody

Mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping – VSM) to narzędzie wywodzące się koncernu Toyoty, gdzie przez wiele lat było używane jako podstawowe, służące do opisu procesów i analizy funkcjonowania systemu produkcyjnego. Służy do pokazania strumienia wartości obejmującego wszystkie czynności – dodające i niedodające wartości z punktu widzenia klienta, podejmowane w procesie wytwarzania wyrobu.

VSM – to graficzne narzędzie pomagające zrozumieć jak płynie materiał i informacja w toku całego procesu produkcyjnego od procesów pozyskania surowców do wysyłki wyrobu gotowego do klienta. Stanowi podstawę do projektowania stanu przyszłego zwanego „idealnym” tworzonych w celu wdrożenia Lean Manufacturing w obszarach produkcji i logistyki.

Dobrze zbudowana mapa daje możliwość dostrzeżenia procesu oczami klienta, który stawia wymagania odnośnie odbieranego wyrobu gotowego. Cykliczne powtarzanie mapowania stanu obecnego i projektowania stanu przyszłego jest metodą na ciągłe eliminowanie marnotrawstwa z procesu co w efekcie daje ograniczenie zużycia najważniejszych zasobów w firmie: czasu i materiałów.

Dobrze zbudowana mapa daje możliwość dostrzeżenia procesu oczami klienta.

Etapy budowy VSM:

 • Analiza stanu obecnego strumienia wartości (Value Stream Analisis – VSA).
 • Budowa docelowego stanu strumienia wartości (Value Stream Design – VSD).
 • Opracowanie planu doskonalenia i wdrożenia rozwiązań (Value Stream Work Plan – VSP).
,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI